Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunimas organizavo advento vakarą, kuriame klausėsi ateitininkės sendraugės, tautodailininkės Vilhelminos Mikelionienės liudijimo apie tikinčiųjų mokinių persekiojimą sovietmečiu, susipažino su Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjų pasiaukojimu ir išradingumu liudijant katalikiškąjį  tikėjimą. Turėjo galimybę išbandyti rašomąją mašinėlę, diskutavo apie krikščionių pašaukimą ir misiją šiandien.

            Jaunuoliai džiaugėsi vėl susitikę su kunigu Gediminu Kasperavičiumi iš Kelmės, kuris padėjo pasiruošti Susitaikinimo sakramentui. Bažnyčioje renginio dalyviai adoravo Švč. Sakramentą, šventė Susitaikymo sakramentą, kai kurie  asmeniškai bendravo su patarnaujančiais dvasininkais- kunigu Gediminu Kasperavičiumi  iš Kelmės ir mūsų parapijos vikaru kunigu Valdu Šidlausku. 

           Vėliau dekanas kunigas Norbertas Martinkus vaišino  picomis. Jaunimas padedami floristės Indrės Dambrauskienės ir mokytojos Astos Tikniuvienės prasmingai vakarojo kurdami kalėdinius papuošalus, angelus, kepė pyragus, diskutavo aktualiomis temomis. Jaunuoliai pagamintomis dekoracijomis puoš bažnyčios eglę. Visą vakarą netilo diskusijos apie katalikiškojo jaunimo veiklos planus ir perspektyvas.

 Sekmadienį  jaunuoliai paruošė maldos pusryčius tėvams, kuriuose apie maldos galią kalbėjo kunigas Valdas, visi vaišinosi naktį iškeptais pyragais ir šlovino Viešpatį kartu su vargonininke Dagne. Renginys baigėsi Šv. Mišiomis.

          Dėkojame Kėdainių savivaldybės administracijai ir Kėdainių dekanui už materialinę pagalbą, KJC “Tiltai” už  organizacinę paramą, taip pat  kunigams Gediminui ir Valdui, Indrei, Astai, Dagnei ir visiems prisidėjusiems darbu, malda ar geru žodžių už nuoširdžią bendrystę.

 Telaimina Dievas visus pagalbininkus ir jų gerus darbus.

Jaunimo vardu Kėdainių dekanato jaunimo vadovė  Zita Kairaitytė