Gruodžio 2 -3 dienomis Kauno arkivyskupijos šeimos centras, organizavo seminarą,“ Palydėjimas į advento kelionę“, skirtą prieškalėdiniam laikotarpiui. Seminarą vedė dr, Nijolė Liobikienė ir seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Jame dalyvavo ir mūsų dekanato savanoriai gydytojai R.K. Juodžiai.

Nuoširdžiai dėkojame jiems ir gydytojai Viltarai Dūdienei už jų nuoširdžią savanorystę rengiant sužadėtinių poras.

                                                                                                             Parapijos šeimos centras