„Iš pradžių nebuvo nieko- tik vanduo. Nebuvo nei Žemės, nei Saulės, nebuvo nieko, tiktai vanduo”

Tada buvo visur  tamsu, naktis keitė naktį. Ir tuomet kalvis nutarė nukalti Saulę. Taip atsirado Mėnulis ir Saulė… Tokiais žodžiais prasidėjo mūsų Advento popietė Šv Juozapo parapijoje gražų sekmadienio rytą. Vaikai besiruošiantys pirmajai Komunijai ir jų tėveliai po Šv Mišių susirinko parapijos salėje , kurioje jau laukė Kėdainių folkloro ansamblis „Jorija“ ( vad. R. Lukminienė ) .

Tautiniai papročiai tarsi savaime įsiterpė į adventą. Mat senų senovėje Žmogus , manydamas, kad būtent piktosios žiemos jėgos nužudo augmeniją ir įkalina saulę. Tad reikia imtis maginių veiksmų- apeigomis sukurti Visatą iš naujo , ir laikas vėl pradės eiti, vėl sugrįš saulutė ir suvešės augmenija. Tradicinėse gruodžio mėnesio lietuvių šventėse išliko nemažai senųjų tikėjimų reliktų. Tai liudija ir švenčių pobūdis: Jos neskubios, trunkančios keletą dienų, reikalaujančios ilgo pasiruošimo, nes gaminami ypatingi valgiai, puošiami namai… Taip teatralizuotą papročių ir apeigų pynę mums pristatė ansamblis. Viso vaidinimo metu mes džiaugiamės netik ansambliečių išmonę, bet ir mūsų parapijos klebono kunigo Norberto Martinkaus bendrystę. Dekanas pasidžiaugė , kad į šventę susirinko nemažas būrys vaikų ir jų tėvelių, Pasveikino visus su artėjančiomis šventėmis, visiems palinkėjo ramybės, džiaugsmo ir laimės.

“ Sutikite Kalėdas pakiliai, šeimose , kurių namai būtų pilni šilumos ir meilės“- kalbėjo jis .

Susipažinę su mūsų senolių tradicijomis , vaikučiai turėjo galimybę ir patys bandyti savo jėgas senoviniuose žaidimuose. Laikas kartu prabėgo greitai ir įdomiai.

 Norėtųsi tarti padėkos žodį tikybos mokytojai Nijolei Čeidienei už scenarijų , mokytojoms Linai ir Rozitai už vaikų  paskatinimą dalyvauti renginyje. Andriukui ir jo tėveliui atskiras Ačiū už muzikinius kūrinius. Visiems, visiems , kurie dalyvavo šiltoje advento popietėje ir ne tik,  norėtųsi palinkėti  gražių ir prasmingų švenčių, ramių Šv. Kalėdų J

Kėdainių dekanato Šeimos centro vadovė Jūratė