Gegužė

Gegužės mėnuo yra skelbiamas Švč. Mergelės Marijos garbinimo mėnesiu. Kiekvieną vakarą, išskyrus pirmadienius, prieš 18 val. Šv. Mišias t.y. 17.40 val., bus giedama Švč. Mergelės Marijos litanija. Šeštadieniais litanija bus giedama 15.40 val. sekmadieniais – 11.40 val.

1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10 val.  ir 16 val.

2 d. – MOTINOS diena. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias Motinas bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus laiminamos pamaldose dalyvaujančios Motinos. Prieš visas Šv. Mišias bažnyčios prieangyje bus rašomi vardai tų Motinų, už kurias Jūs norėsite melstis Šv. Mišių metu. 11 val. – Švč. Sakramento adoracija.

Visą savaitę po Motinos dienos, vakarais 18 val. ( išskyrus pirmadienį) bus aukojamos Šv. Mišios už mirusias Motinas. Pirmąjį mėnesio trečiadienį t.y. 5 d., Šv. Mišios už mirusias Motinas bus aukojamos  8 val. ryte, šeštadienį – 16 val.

5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8 val. ir 12 val.  12 val. Šv. Mišiose melsimės už Šeimas Šv. Juozapo garbei. 18 val. Šv. Mišių nebus.

7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

16 d. – Viešpaties Žengimas į Dangų – ŠEŠTINĖS. Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

23 d. – Šventosios Dvasios Atsiuntimas – SEKMINĖS.  Šv. Mišios 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Atlaidai Paberžės bažnyčioje ( Šv. Mišios 10.30 val. )

30 d.Švč. TREJYBĖ. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Atlaidai Paberžės bažnyčioje. Šv. Mišios aukojamos 10.30 val.

Švč. Sakramento adoracija vyksta kiekvieną penktadienį 17 val.