BIRŽELIS

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdžiai. Jėzaus Širdies litanija bus giedama darbo dienomis – 17.40 val. šeštadieniais – 15.40 val., sekmadieniais – 11.40 val.

2 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12 val. Šv. Mišiose melsimės už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

4 d – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.  18 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 15.00 val. 15.00 val. Šv. Mišių metu jaunuoliams bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišias aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks kardinolas Sigitas Tamkevičius.

6 d. – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – DEVINTINĖS. TĖVO  diena. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00, 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus laiminami pamaldose dalyvaujantys Tėvai. Prieš visas Šv. Mišias bažnyčios prieangyje, bus rašomi vardai tų Tėvų, kuriuos Jūs norėsite minėti Šv. Mišių metu tą dieną. Visą savaitę nuo birželio 7 dienos iki birželio 13 dienos Šv. Mišių metu melsimės už mirusius Tėvus. Galima gauti visuotinius atlaidus, aplankius Tėvų kapus, dalyvaujant Šv. Mišiose, meldžiantis Popiežiaus intencijomis ir priimant Šv. Komuniją.

Birželio 11 d. 18 val., , 12 d. 16 val. ir 13 dieną 12 val. mūsų bažnyčioje vyks  I Šv.  Komunija.

16 d. – nuo 10.00 iki 16.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės patalpose vyks kraujo donorystės akcija. Parapijos Šeimos centras ir Caritas savanoriai maloniai kviečia prisijungti, ir padovanoti kraujo, nes ši akcija skiriama ir Tėvo dienai.

24 d. – Šv. Jonas Krikštytojas. Šv. Mišios bus aukojamos tik 10.00 val.

27 d.Šv. Jono Krikštytojo atlaidai Surviliškio bažnyčioje. Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.

27 d.Šv. Apaštalų Petro ir Povilo atlaidai Apytalaukio bažnyčioje. Šv. Mišios bus aukojamos 13.30 val.