Gegužės 15-oji – Šeimos diena. Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu ji minima nuo 1994 metų. JTO iniciatyvai pritaria ir Tarptautinė Kolpingo draugija.

Pasak Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinės sekretorės Linos Kalibataitės, žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos – nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima – kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Kiekvienoje kultūroje šeima yra žinoma kaip patikimiausia solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centras savo veiklą pradėjo 1990 metais CARITO organizacijos sudėtyje. Nuo 1997 m. veikia kaip savarankiška juridinio asmens statusą turinti organizacija. Steigėjas – kardinolas (tuomet Kauno arkivyskupas metropolitas) Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.

Įsteigti padaliniai dekanatuose. Galime pasidžiaugti , kad  mūsų šv. Juozapo parapijoje yra įkurtas šeimos centras, vyksta kursai sužadėtiniams. Savo ir Klebono kun. Norberto Martinkaus vardu nuoširdžiai dėkoju lektoriams Kornelijai ir Rimvydui Juodžiams, Viltarai Dūdienei, Laimutei Širkienei , Aušrelei Kaminskienei , kun. Edvinui Rimavičiui už nepriekaištingą darbą ruošiant jaunus žmones santuokos sakramentui. Linkime sveikatos, energijos ir laimės jų asmeniniame gyvenime.

Šv. Juozapo parapijos šeimos centro vadovė Jūratė