2022 06 18

Jono Paulius II piligrimų centras jau trečius metus iš eilės birželio mėnesį kviečia į Gyvąją piligrimystę, dar kitaip vadinamą „maldą kojomis“. Šiemet maldininkai galėjo rinktis net iš septynių maršrutų: keturi iš jų su palydėjimu, trys skirti asmeninei piligrimystei. Mes, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunimas, keliavome  maršrutu Tytuvėnai – Šiluva (11km).Tai maršrutas, apjungiantis dvi šventoves: Tytuvėnus bei Šiluvą. Keliauninkai praeina Bridvaišio ežerą, eglynus, laukus su medžiotojų bokšteliais. ,,Galbūt keliaujant mišku pavyks pamatyti net ir vieną kitą gyvūną. Šis maršrutas nėra ilgas, tačiau kupinas įspūdžių,“ –teigiama Jono Pauliaus II piligrimų centro informacijoje.

Šeštadienio ryte Šiluvoje mūsų laukė savanorių komanda, kuri ne tik pasirūpino žygio  informacija, bet ir vaišino skania kava, organizavo susipažinimo žaidimus. „Apšilę“ susitikome su ses. Regina Teresiūte, kuri emocionaliai ir vaizdžiai papasakojo, kaip sovietmečiu į Šiluvą keliavo piligrimai, pristatė centre veikiančią parodą  ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ir Šiluva”. Mums buvo smagu 1982 metų  nuotraukoje surasti tuometinį Kėdainių Šv. Jurgio parapijos vikarą a.a. kunigą Kęstutį Daknevičių. Po susitikimo autobusu keliavome į Tytuvėnus, kur mūsų laukė Tytuvėnų klebonas kunigas Evaldas Alūza. Kunigas Evaldas pakvietė maldai, priminė piligrimystės prasmę, kvietė pagalvoti, koks kelionės tikslas ir  pasirinkti kelionės intenciją ir ją  paaukoti Viešpačiui, vėliau  visus pakvietė prie Jono Pauliaus II kraujo relikvijos, sukalbėjęs maldą palaimino ir palydėjo į kelią. Kartu su mumis ėjo kunigas Liutauras Vilėniškis, todėl kelionės  metu visi norintys galėjo atlikti išpažintį, pasikalbėti su kunigu rūpimais klausimais.

Trumpam sustoję prie Bridvaišio ežero grupelėse dalijomės įžvalgomis apie savo gautus talentus, dalijomės patirtimis ir džiaugėmės iš Dievo  gautomis malonėmis, klausėmės Valdonės ir Dovydo Milių šeimos liudijimo. Ši jauna šeima, patyrusi nemažai gyvenimo išbandymų, ne tik augina savo du vaikučius, bet neišsigando sunkumų ir priglaudė be tėvų likusį paauglį. Šiai šeimai paaugliai turėjo ypač daug klausimų. Gėrėdamiesi nuostabia gamta leidomės link Šiluvos, sustoję antrą kartą klausėmės bendrakeleivio, Marijos radijo bendradarbio Donato Pranckevičiaus liudijimo. Jaunas vyras papasakojo apie daugybę nuotykių, kurie stiprino jo tikėjimą. Apie 17 val pasiekėme Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią, kur dėkojome Marijai už gautas malones. Trumpai atsipūtę, rinkomės Šv. Mišioms Šiluvos Švč. Mergelės Marijos gimimo bazilikoje. Šv. Mišias aukojo  piligrimus lydėjęs arkivyskupas Lionginas Virbalas, taip pat kunigai Artūras Kazlauskas ir  Liutauras Vilėniškis. Po Šv. Mišių piligrimų laukė skani vakarienė. Namo grįžome vėlai, maloniai pavargę, bet širdyje nurimę, su viltim kurdami naujus planus.

Nuoširdžiai dėkojame  kartu keliavusiam kunigui  Liutarui  Vilėniškiui,  Pašaukimų sielovados komandai ir centro koordinatorei seseriai Loretai Armalytei,  ačiū klebonui kunigui Norbertui Martinkui ir dekanato šeimos vadovei Jūratei  Vaiginienei už suteiktą galimybę nuvykti į renginį. Ačiū visiems už gyvo tikėjimo liudijimą darbu, malda, auka….. Tegul Viešpats laimina visus geradarius.

Kėdainių dekanato Jaunimo vadovė Zita Kairaitytė