Rugpjūčio 15 -ąją Bažnyčia švenčia didelę ir nuostabią Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmę. Ši šventė turi gilias ištakas ir gražias tradicijas, tačiau jų laikantis ir pamirštant viso to dvasinę prasmę, galima vien apie žoles ir gėlynus temąstyti. Visgi Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunimas, kaip apibūdino kunigas Mindaugas Alekna, Mariją mylintis parapijos jaunimas, ketvirtą kartą iškilmei ruošėsi iš anksto. Su nuolatine, nuoširdžia pagalbininke ir patarėja dailės mokytoja Marija Burneikiene pasidaliję kūrybinėmis idėjomis ir įgyvendinimo planu, jaunuoliai sukūrė dvi instaliacijas „Marija Regina Mundi – Marija Pasaulio Karalienė“ ir „Nekalčiausioji Marijos širdis“. Darbui iš anksto laukuose prisirinkę žolynų ir gėlių, „apgenėję“ draugų gyvatvores, aplankę močiučių daržines, prisirinkę gamtinės medžiagos atėjus laikui kibo į darbus. Kaip ir dera Marijos draugams, darbą pradėjo malda prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus. Patikėdami Marijai savo troškimus, baimes, padėkas ir kūrybinius sumanymus, prašė Jos globos ir užtarimo. Trumpai prisiminė šventės ištakas. Tradicija sako, kad apaštalai rado tuščią Marijos kapą, papuoštą gėlėmis.1950 metų lapkričio 1 d. Dievo Motinai buvo suteikta nauja garbė, popiežiui Pijui XII paskelbus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dogmą. Beveik prieš šimtą metų (1854 m.) popiežius Pijus IX buvo paskelbęs jos Nekaltąjį Prasidėjimą. Apmąstydami dogmas galvojom apie žmogaus gyvybės vertę, savo gyvenimo tikslą, pašaukimą ir apie, tai kas mūsų laukia po mirties. Po maldos ir apmąstymo pasitikėdami Švč. Mergelės Marijos globa ir užtarimu kibom į darbus. Vieni ant šventoriaus iš virvelių dėliojo kompozicijos ornamentą, kiti rišo puokšteles, iš šieno vijo vainikų pagrindus, treti vyko skinti saulėgrąžų bažnyčios puošimui. Atsigaivinę ledais ir draugiškai pasidaliję picos gabalėliais, apie 17 valandą per pačią kaitrą, ištvermingiausi išvydo darbo vaisius, kurie iš tiesų labai džiugino ne tik jaunuolius, bet ir praeivius. Buvo sukurtos dvi instaliacijos „Marija Regina Mundi – Marija Pasaulio Karalienė“ ir „Nekalčiausioji Marijos širdis“, papuošta bažnyčia.

 Rugpjūčio 15 dieną Viešpatį šlovino Šv. Mišiose dėkodami už Švč. Mergelės Marijos misiją. „Marija dangaus šlovėje yra padrąsinimas ir paguoda, nes mirtis nėra galutinė tikrovė“ -,rašė Thomas Casey SJ.

Nuoširdžiai dėkojame Dievui už malones, kurias patiriame dirbdami, Šv. Dvasiai už kūrybinius įkvėpimus, Jėzui už artumą. Ačiū Marijai už globą, apsaugą ir užtarimą, ačiū klebonui kunigui Norbertui Martinkui, kad pasitiki jaunimu ir leidžia įgyvendinti idėjas, mokytojai Marijai Burneikienei už nuoširdžią pagalbą, kėdainiečiui Jonui Talmantui už saulėgrąžas, draugams už pagalbą medžiagomis, maldomis ir geru žodžiu.

Dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė