Kas rūpi jauniems?

Vieną gražią popietę sulaukiau netikėto Marijos radijo redaktorės Violetos Gravrock skambučio, kuri pakvietė mus dalyvauti jaunimui skirtoje laidoje „Kas rūpi jauniems“. Džiugu, kad radijo laida buvo transliuojama gegužės 19 dieną 20.07 val. Marijos radijo bangomis. Jaunieji laidos dalyviai labai jaudinasi, pirmas kartas, tikimės supratimo…Laidoje dalyvavo parapijos vargonininkė Dagnė, jaunimo savanoriai Reda, Ugnius, Andrius , padedantys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui , ir vadovė Zita.

 Laidoje pristatėme savo bendruomenę, papasakojome, ką veikiame parapijoje, kokius vykdome projektus, pasakojome savo įspūdžius, dalijomės tikėjimo ir veiklos patirtimis, kalbėjomės jaunimui aktualiais klausimais:

  • kaip išlikti savimi,
  •  su kokiais iššūkiais susiduria jaunas žmogus,
  • kaip draugus pakviesti į parapiją ir organizuoti veiklą, kad atėję ruoštis Sutvirtinimo sakramentui pasiliktų Bažnyčioje,
  • kas geriau virtualios Šv. Mišios ar gyvai bažnyčioje?
  • kaip spręsti konfliktus?
  • kokia turi būti tikinčio jaunuolio laikysena šių dienų pasaulyje?

Dalyvių įspūdžiai

 „Dalyvaudamas Marijos radijo laidoje „Kas rūpi jauniems“  gavau didžiulę patirtį kalbėti viešai apie savo išgyvenimus, kai girdi  daugybė žmonių.“(Ugnius)

„Kai sužinojau, kad vyksime į radiją ,kiek sutrikau ir galvojau, ką pasakysiu. Tačiau mūsų pasiruošimas buvo labai kruopštus ir galiu pasakyti, kad duodantis vaisių. Mums labai padėjo kun. Martynas ir mokytoja Zita. Jungėmės per Zoom,  kalbėjomės, aptarinėjome ir sprendėm, kaip geriausiai atsakyti į pateiktus klausimus. Kunigas Martynas pabrėžė, kad svarbiausia būti savimi. Atvykus į radiją tikrai jaudinausi ir buvo nedrąsu, tačiau pradėjus kalbėti jaudulys šiek tiek dingo ir kalbėjau tai ,ką buvau pasiruošusi. Manau ,ši kelionė į radiją man yra labai didelė patirtis ir perlipimas per save. Po radijo laidos ėjome aplankyti KAJC komandos, mus šiltai priėmė vadovė Agnė ir aprodė savo erdves. Buvo tikrai labai smagu susitikti su Agne.“(Reda)

„Apsilankymas Marijos radijo laidoje man labai patiko. Gavau naujos, labai geros patirties. Labai dėkingas mokytojai už pakvietimą. Netikėtai užsukę į Kauno Arkivyskupijos jaunimo centrą jautėmės kaip namuose. Gyvai susipažinom su KAJC vadove Agne, nuotoliniu būdu bendravom per „Užtvirtink“ moderatorių mokymus ir renginį. Labai geras kolektyvas ir jauki atmosfera.“(Andrius)

„Labai atsitiktinai vieną vakarą per Marijos radiją laidoje ,,Kas rūpi jauniems” išgirdau kalbant Kėdainių jaunimą. Nuoširdžiai apsidžiaugiau, kad šiuo sunkiu metu jauni žmonės randa užuovėją bažnyčioje. Sujaudino tiek vargonininkės, tiek ir jaunuolių pasakojimai apie savo tikėjimo kelią, apie savanorystę padedant savo draugams pasirengti Sutvirtinimo sakramentui. Norisi palinkėti stiprybės tiek jiems, tiek katechetams šiame nelengvame laike. Dievo palaimos Jums.“ (Inga).

Laidos transliacija įvyko   š.m.  gegužės 19 dieną 20.07val. http://www.marijosradijas.lt/programa.html?schedule_date=2021.05.19

Katechetė Zita Kairaitytė