Leidimas tuoktis už parapijos ribų

Jūs priklausote tai parapijai, kurioje gyvenate ne mažiau, kaip 3 mėnesius.

Jei norite gauti leidimą tuoktis už savo gyvenamosios parapijos ribų, prašome užpildyti šią formą (arba galite skambinti tel. (8 347) 60962 ir atvykti į parapijos raštinę):

Tuomet darbo dienomis atvykite į parapijos raštinę (šalia šv. Juozapo bažnyčios), turėdami šiuos dokumentus arba jų kopijas:

  • Asmens dokumentą ar jo kopiją;
  • Krikšto liudijimą (t. y. krikšto pažymos išrašą) iš tos parapijos, kurioje esate krikštyta(s), išduotą ne seniau, kaip prieš 6 mėnesius (jame pateikiami parapijos Krikšto knygos įrašai, ar asmuo priėmęs Sutvirtinimo sakramentą ir ar nebuvo susituokęs, t. y. paliudijama apie laisvą stovį).

Lauksime Jūsų atvykstant!