Rajono laikraštyje „Kėdainių mugė“ LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos tikybos mokytoja ir Šv. Juozapo parapijos katechetė Zita Kairaitytė pasidalino savo sėkmėmis organizuojant Kėdainių jaunimo centro „Tiltai“ veiklą. Ji pasidžiaugė, kad 2020 metais bendradarbiaujant su Šv. Juozapo parapija, Kėdainių miesto ir rajono ugdymo įstaigomis įgyvendintas projektas „Lobio paieškos: ieškok, atrask, dalinkis!“. Melsdamiesi ir švęsdami Eucharistiją jaunuoliai gilino savo santykį su Jėzumi, diskutuodami ir savanoriaudami apmąstė savo krikščioniškąją tapatybę.    Dalyvaudami įvairiose aktyviose veiklose mokiniai ugdėsi atsakomybę, kūrybiškumą, kitas bendražmogiškąsias vertybes.

https://muge.eu/karantinas-nesutrukde-dvasiniu-lobiu…/