Dar vasaros pradžioje Kėdainių šv.Juozapo parapijoje įvyko Caritas  savanorių konsultacija tema „Savanoriškos veiklos organizavimas, gebėjimų stiprinimas Kėdainių dekanate: savanorystės organizavimas, savanorių palaikymas, veiklos ribų nustatymas, naujų savanorių pritraukimas“.

Išklausę lektorės N. Kurapkaitienės dėstomąją medžiagą, rugpjūčio paskutiniąją savaitę, Carito jaunimas vyko į vasaros stovyklą Palangoje. Gražioje vietoje,  prie jūros, pušų apsuptyje įsikūrusio jaunimo laukė intensyvus darbas. Karitiečiai išsikėlė sau uždavinį – sukurti tvirtą komandą, susidėlioti metų veiklas, išsirinkti lyderius, ieškoti būdų kaip į Carito veiklą įtraukti daugiau jaunimo. Savaitėlė prabėgo greitai ir nepastebimai. Į stovyklą keletą kartų buvo užsukę ir tėveliai su lauktuvėmis. Vaikai  kartu su tėvais dalijosi gražiais įspūdžiais, mėgavosi skaniu maistu.

Manau vaikai liko dėkingi jų vadovei Linai Zakaravičienei, parapijos dekanui kunigui Norbertui Martinkui ir visiems rėmėjams už galimybę pabūti kartu, geriau vienas kitą pažinti.

Pasisėmę žinių ir naujų patirčių jie be abejo kibs į darbą ir toliau dalinsis gerąja patirtimi apie savanorystę Šv. Juozapo parapijoje.