Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunimas sveikina bendruomenę Šv. Kalėdų proga ir meldžia atvirų širdžių šią naktį gimsiančiam Kūdikėliui, meilės ir atjautos kiekvienam sutiktam žmogui, ramybės namuose ir širdyse. Dėkoja klebonui kunigui Norbertui už jaunimui patikėtą užduotį papuošti bažnyčią Šv. Kalėdoms, ačiū salonui ,,Tik gėlės” Kėdainiuose ir Indrei Dambrauskienei už patarimus gaminant žaislus ir dekoracijas, pagalbą ruošiant Prakartėlę ir puokščių kompozicijas. Ačiū visiems rėmėjams, padedantiems darbu, malda ir geru žodžiu. Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir viltingų Naujųjų Metų!

                                                           Parapijos jaunimo vardu  dekanato jaunimo vadovė Zita Kairaitytė