Kėdainių dekanato Caritas dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame projekte.

PASLAUGŲ PASIEKIAMUMO IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOC. ATSKIRTĮ, IR TŲ ASMENŲ GEBĖJIMŲ, NAUDOTIS TEIKIAMA PAGALBA, UGDYMAS

Projekto tikslas suteikti kokybiškas ir tikslingas informavimo paslaugas apie įvairiose institucijose prieinamas socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkauti šias paslaugas gaunant. Projekto įgyvendinimo metu bus surinkta informacija apie socialines paslaugas ir jas teikiančias įstaigas, sukurta internetinė platforma (1 vnt.), išleista skrajučių (3000 vnt.), suorganizuoti informaciniai renginiai (3 vnt.), suteikta konsultacijos ir tarpininkavimo pagalba gaunat socialines paslaugas (82 val.), suorganizuoti 16 val. savanorių mokymai. Projekto veiklose dalyvaus socialinę atskirtį patiriantys asmenys, gyvenantys Kėdainių mieste. Projekto veiklose dalyvaus 58 tikslinės grupės asmenys ir 10 savanorių. Finansuojama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto vykdytojas: Kėdainių Šv. Juozapo parapija. Projekto partneris: Asociacija „Kėdainių samariečiai“. PROJEKTAS NR. 08.6.1ESFAT927020002 SOC.