4 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei

6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. 18 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

8 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

15 d. – Švč. M. Marijos Ėmimas į Dangų – ŽOLINĖ. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią.

Rugsėjo 7-15 dienomis – Švč. Mergelės Marijos Didieji atlaidai Šiluvoje. Kėdainių dekanato diena Šiluvoje – rugsėjo 8 diena. Norintys vykti, prašome registruotis tel. 8 636 48855