Šeimos diena parapijoje

Pirmąjį gegužės sekmadienį minime Motinos dieną, o pirmąjį birželio sekmadienį – Tėvo dieną.
Šių dviejų švenčių sandūroje – gegužės 15 d. – pasaulyje švenčiama Tarptautinė Šeimos diena. 

Būtent šiais metais jau taip sutapo,  kad gegužės 15 d. – sekmadienis. Naudodamiesi tokiu sutapimu, visas šeimas maloniai kvietėme į rytines 10 val. Šv. Mišias. Labai džiaugėmės, kad sulaukėme gausaus būrio jaunų šeimų. Po Šv. Mišių,  klebonas Norbertas Martinkus, visus paragino neskubėti išsiskirstyti ir paklausyti koncerto,  kurį ruošė Pirmosios Šv. Komunijos vaikai ir dar būtinai užsukti į VšĮ „Laiptai į Viltį“ patalpas, pasivaišinti skaniais pyragais, pažiūrėti foto parodos.

Kas mums yra Šeima ? Tikriausiai, kiekvienas atsakytume skirtingai. Bet visi sutiktume, kad meilė, tarpusavio supratimas, tam tikrų pareigų ir atsakomybių prisiėmimas sudaro tvirtos šeimos pagrindą, kurioje vyrauja darna ir pasitikėjimas, saugiai auga vaikai, kuriamos tradicijos ir istorija.

Viena žymi moteris yra pasakiusi: „Savo gyvenimo pabaigoje niekada nesigailėsite, kad kažkada gyvenime neišlaikėte kažkokio egzamino, kad nelaimėjote jums svarbaus ginčo ar kad nesudarėte gero sandorio. Tačiau jūs tikrai gailėsitės to, kiek mažai laiko praleidote su savo vyru, vaiku ar tėvais“.

Tikimės , kad ateityje ši diena mūsų parapijoje taps tradicija ir šeimų ratas plėsis.Nnuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios šventės:  Pirmosios Šv. Komunijos  vaikams (tikybos mokytoja Nijolė), vargonininkei Dagnei už šlovinimo giesmes,  Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokinėms: Lukrecijai Šašytei (mokyt. Neringa Markevičienė ) ir Austėjai Aniulytei (mokyt. Rasa Gužauskaitė- Babilienė) .

 Manome, kad jūsų kuriamas grožis po keliolikos  metų subrandins gražių vaisių.

Šeimos centro vadovė Jūratė