Kėdainių jaunimo centro „Tiltai“ ir Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunuoliai kasmet vyksta į Šiluvos atlaidus. Šiais metais kartu su kitais piligrimais keliavo ,,Gyvosios piligrimystės“ keliu. Prie Marijos Apsireiškimo koplyčios užsiregistravę ir gavę patikinimą, kad keliauti gali kiekvienas, paprašę Švč. Mergelės Marijos užtarimo, užsakę Šv. Mišias už parapijos kunigus, katechetes, likusius namuose draugus,  brolius ir seseris, į žygio žemėlapį įrašę asmenines maldos intencijas leidosi į devynių kilometrų žygį. Keliaudami pagal Šventojo Rašto žodžius ,,Marija susiruošusi skubiai iškeliavo“ (Lk1, 39) sustojo keturiose stotelėse, kur galėjo pasikalbėti su kunigu, susiverti rožinį, pasikalbėti rūpimomis temomis su kitais piligrimais. Dangus nepagailėjo puikaus oro, todėl sunku buvo nesigėrėti gamta, kuri po vasaros atostogų grįžusiems priminė ne tik aplankytą pajūrį, bet ir skatino pamąstyti apie tai, kokiomis gražiomis dovanomis Dievas apdovanojo Lietuvą- Marijos žemę.

Paskutinėje stotyje kiek atsipūtę leidomės į Kryžiaus kelią, kurio metu jaunuoliai dalijosi savo išgyvenimais, leidusiais jiems patirti Dievo veikimą ir globą. Visi pamąstėme apie savo gyvenimą, prašėme Dievo padėti nešti savo gyvenimo kryžių, meldėmės už savo artimuosius, kurie mus įžeidė, kuriuos mes įžeidėme, už sergančius, turinčius priklausomybių, savo priklausomybes ir įvairiomis kitomis intencijomis. Tiek vaikinai, tiek merginos  džiaugėsi gavę panėšėti kryžių.

Po žygio kartu šventėme Eucharistiją, mintyse pažadėjome pradėti gyventi prasmingiau, pamesti ,,aukso veršius“, kaip ragino Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Visi priėmėme šventąją Komuniją, o jos dar nepriėję pirmąjį kartą, gavo vyskupų palaiminimą. Daugelio galvose sužibo svajonė, kitąmet dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose Portugalijoje. Po vakarienės, arkivyskupo Liongino Virbalo namų kieme, pasukome į baziliką, kur  paklausėme profesionalių muzikų padėkos mergelei Marijai – ,,Malonės pilnoji“. Išėję kieman, jau radome besibūriuojančius žiburių procesijos dalyvius. Su giesmėmis patraukėme aplink Šiluvą, pilni džiaugsmo, kurį dovanojo ši nuostabi diena.

Namo grįžome jau sutemus, pilni gerų pasiryžimų ir svajonių ateičiai. Piligrimai dėkoja  Kėdainių rajono savivaldybei už finansinę paramą.

„Atžalyno“ gimnazijos mokytoja Asta Tikniuvienė