Šv. Mišių užsakymas

Kiekvienose šv. Mišiose Bažnyčia ragina tikinčiuosius dalyvauti turint kokią nors konkrečią intenciją: dėkoti Dievui (pats žodis „Eucharistija„, kuriuos vadinamos šv. Mišios, reiškia „dėkojimas„), prašyti visų pirma dvasinių Šventosios Dvasios dovanų, Dievo palaimos, taip pat sveikatos sau ir artimiesiems, tiek gyviesiems, tiek mirusiesiems.

Taip pat galima šv. Mišias užsakyti – paprašyti kunigo melstis Jūsų intencija ir ją paskelbti šv. Mišių metu, kad visa bendruomenė galėtų už tai melstis. Be to, užsakydami šv. Mišias savo intencijomis, parapijiečiai paremia ir išlaiko savo parapijos kunigus.

Jeigu negalite atvykti į parapijos raštinę, galite užsakyti šv. Mišias, užpildydami šią formą.

Auką už šv. Mišias galėsite palikti prieš jų pradžią zakristijoje (aukų dydis nenustatomas).