LAPKRITIS

Kėdainių Šv. Juozapo b.:

11.01 – Visų Šventųjų šventė. Šv. Mišios aukojamos8.00, 10.00, 12.00 ir 16.00 val., 16.00 val. Šv. Mišiose melsimės už visus mirusius nuo 2021 metų lapkričio 1 dienos iki 2022 metų lapkričio 1 dienos.

11.02 – Mirusiųjų minėjimo diena (VĖLINĖS). Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Po 12.00 val. Šv. Mišių, bažnyčioje,  bus einama Gedulinė Vėlinių procesija.

Prieš visas Šv. Mišias, bažnyčios prieangyje, bus rašomi vardai tų, kuriuos Jūs norėsite minėti Šv. Mišių metu.

Paberžės Švč. M. Marijos Apsilankymo b.:

11.01 – Visų Šventųjų šventė. Šv. Mišios aukojamos – 10.30 val.

11.02 – Mirusiųjų minėjimo diena (VĖLINĖS). Šv. Mišios aukojamos – 16.00 val.

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus b.:

11.01 – Visų Šventųjų šventė. Šv. Mišios aukojamos – 12.00 val.

11.02 – Mirusiųjų minėjimo diena (VĖLINĖS). Šv. Mišios aukojamos –  15.00 val.

Apytalaukio Šv. ap. Petro ir Povilo b.:

11.01 – Visų Šventųjų šventė. Šv. Mišios aukojamos – 13.30 val.

11.02 – Mirusiųjų minėjimo diena (VĖLINĖS). Šv. Mišios aukojamos – 13.30 val.

Lapkričio 1-6 dienomis, Šv. Mišių, bus meldžiamasi už visus mirusiuosius.