Choras

Parapijos choras Šv. Mišiose gieda kiekvieną sekmadienį sumos metu ( 12.00 val. ) ir iškilmingų švenčių Šv. Mišiose.  Visada laukiame naujų narių, pasiryžusių savo balsu garbinti Dievą. Choro vadovė Gintarė Brazinskienė. Teirautis tel. 8 614 77652 arba maloniai prašome užeiti prieš arba po Šv. Mišių į bažnyčią prie vargonų. Galima ir pas kleboną į zakristiją. Būkite drąsūs ir aktyvūs:)