Choras

Parapijos choras Šv. Mišiose gieda kiekvieną sekmadienį sumos metu ( 10.00 val. ) ir iškilmingų švenčių Šv. Mišiose.  Visada laukiame naujų narių, pasiryžusių savo balsu garbinti Dievą. Choro vadovė Ilona Kilienė. Teirautis tel. 8 650 26822 arba maloniai prašome užeiti prieš arba po Šv. Mišių į bažnyčią prie vargonų. Galima ir pas kleboną į zakristiją. Būkite drąsūs ir aktyvūs:)

Jaunimo choro vadovė Dagnė 8 658 18195