Parama parapijai

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kėdainių Šv. Juozapo parapija
Adresas Radvilų g. 10, Kėdainiai
Juridinio asmens kodas 191045180
Bankas „Swedbank”, AB
A. s. LT287300010001648358

2% parama

Kasmet iki gegužės 1 dienos kviečiame 2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio skirti parapijai. Darbo dienomis tai galite atlikti parapijos raštinėje (darbo laikas 9.00 – 17.00) arba savaitgaliais po šv. Mišių užeiti į zakristiją. Su savimi pageidautina turėti asmens dokumentą.

Galite atsispausdinti paramos formą FR0512-03 ir užpildytą atnešti į parapijos raštinę.

Tai galima padaryti ir internetu per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt

Nuoroda toliau, kai įeinate į savo sąskaitų aptarnavimo lauką: e-paslaugos → VMI deklaravimo sistema → EDS → Paramos skyrimas → Forma pildymui (0512 v.3)

Formos FR0512 laukelių pildymas

Valstybinės mokesčių inspekcijai teikiant paramos prašymą reikia užpildyti šiuos formos FR0512 laukelius:
laukelis 1 – įrašykite savo asmens kodą;
laukelis 2 – įrašykite savo telefono numerį (kodą ir numerį )
laukelis 3V – įrašykite savo vardą
laukelis 3P – įrašykite pavardę
laukelis 4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (gatvė, namo ir buto nr., miesto ar kaimo pavadinimas, rajono pavadinimas)
laukelis 5 – įrašykite mokestinį laikotarpį (pvz.: 2017)
laukelis 6S – uždėkite „X“, tai reiškia, kad paramą skirsite ne politinei partijai
laukelis 6A – nepildyti
laukelis E1 – įrašykite 2
laukelis E2 – įrašykite paramos gavėjo (mūsų įstaigos) įmonės kodą: 191045180
laukelis E3 – nepildyti, nebent norite paramą paskirti konkrečiam tikslui, pvz. statyboms, taip ir parašykite
laukelis E4 – įrašykite 2,00 ar kitą dalį ( iki 2 proc.), jei skiriama kelioms viešosioms įstaigoms
laukelis E5 – turi būti užpildomas, jei pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti ilgiau kaip vienerius metus, bet ne daugiau kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų.
(Pavyzdžiui, jeigu norite paskirti už visus 5 metus (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 m.), tai pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2021 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2017–2020 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.)
Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.