Parama parapijai

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kėdainių Šv. Juozapo parapija
Adresas Radvilų g. 10, Kėdainiai
Juridinio asmens kodas 191045180
Bankas „Swedbank”, AB
A. s. LT287300010001648358

1,2% parama

Kasmet iki gegužės 1 dienos kviečiame 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio skirti parapijai.

Tai galima padaryti ir internetu per EDS: https://deklaravimas.vmi.lt

Nuoroda toliau, kai įeinate į savo sąskaitų aptarnavimo lauką: e-paslaugos → VMI deklaravimo sistema → EDS → Paramos skyrimas → Forma pildymui (0512 v.3)

Formos FR0512 laukelių pildymas

Valstybinės mokesčių inspekcijai teikiant paramos prašymą reikia užpildyti šiuos formos FR0512 laukelius:
laukelis 1 – įrašykite savo asmens kodą;
laukelis 2 – įrašykite savo telefono numerį (kodą ir numerį )
laukelis 3V – įrašykite savo vardą
laukelis 3P – įrašykite pavardę
laukelis 4 – įrašykite savo gyvenamąją vietą (gatvė, namo ir buto nr., miesto ar kaimo pavadinimas, rajono pavadinimas)
laukelis 5 – įrašykite mokestinį laikotarpį (pvz.: 2017)
laukelis 6S – uždėkite „X“, tai reiškia, kad paramą skirsite ne politinei partijai
laukelis 6A – nepildyti
laukelis E1 – įrašykite 2
laukelis E2 – įrašykite paramos gavėjo (mūsų įstaigos) įmonės kodą: 191045180
laukelis E3 – nepildyti, nebent norite paramą paskirti konkrečiam tikslui, pvz. statyboms, taip ir parašykite
laukelis E4 – įrašykite 1,2, ar kitą dalį ( iki 1,2 proc.), jei skiriama kelioms viešosioms įstaigoms
laukelis E5 – turi būti užpildomas, jei pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti ilgiau kaip vienerius metus, bet ne daugiau kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų.
Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2023-2028 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2023 – 2028 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.)
Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.