Dienos centras VšĮ „Laiptai į viltį”

JEI TAU NUO 16 IKI 35 METŲ IR TU NORI PRISIJUNGTI – SKAMBINK, RAŠYK:

Tel. (8 347) 60962, dienoscentraskedainiai@gmail.com

arba ateik į jaunimo centrą „Laiptai į Viltį”!

Adresas: Didžioji g. 21, Kėdainiai (įėjimas per Šv. Juozapo bažnyčios šventorių arba nuo Didžiosios g-vės).

Vaikų ir jaunimo centras “Laiptai į Viltį” – viešoji įstaiga, įsteigta 2001 m. Kėdainių Šv. Juozapo parapijos ir Kėdainių raj. savivaldybės. Įstaiga įsikūrusi Kėdainių senamiestyje, buvusiame Karmelitų vienuolyne, šalia Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios.

VšĮ “Laiptai į Viltį” – nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija dirbanti jaunimo užimtumo srityje. Čia vaikai turi sąlygas paruošti pamokas, pažaisti patalpose ir kiemelyje, naudotis bibliotekėle, pasivaišinti kava ar arbata, užkąsti, lankyti VšĮ “Laiptai į Viltį” būrelius.

Truputis istorijos

Sąlygos įstaigai steigtis susidarė parapijoje, įsikūrus “Caritas” organizacijai. Tarp savo labdaringų darbų karitietės ėmėsi globoti gatvės vaikus, kviesti juos į bažnyčią, valgydinti po šv. Mišių. Nuo paprastų, nieko neįsipareigojančių pokalbių, susitikimų, pereita prie šeštadieninių susibūrimų. Juose vaikai užsiėmė rankdarbiais, valgių gaminimu, vyko talkos šventoriuje. Pirmos iniciatorės čia buvo karitietės Sabina Kanaporienė, Kristina Jankauskienė, Marytė Vaznienė.

Vaikams ir jaunimui pradėtos organizuoti vasaros stovyklos, išvykos, ekskursijos, šventės su vaišėmis, kurias ruošė parapijos “Caritas” organizacija.

2004 m. rudenį su jaunimu pradėjo dirbti Jolanta Paukštienė. VšĮ “Laiptai į Viltį” iškėlė tikslą sudaryti sąlygas plėtoti Kėdainių miesto ir rajono vaikų ir jaunimo tikslingą bei įvairiapusį užimtumą, remiantis krikščioniškos moralės principais. Tikslui įgyvendinti ieškomi ir kviečiami savanoriai aktyvistai, gebantys sutelkti jaunus žmones savų problemų sprendimui, laisvalaikio organizavimui. Vienas iš uždavinių VšĮ. “Laiptai į Viltį” buvo įkurti vaikų ir jaunuolių dienos centrą. Uždavinį pavyko įgyvendinti 2006 m. kovo mėn. Dienos centro lankytojų skaičius nuo 1 – 10 šiandien išaugo iki 20-30 per mėn.

VšĮ. “Laiptai į Viltį” veiklą finansuoja Kėdainių šv. Juozapo parapija bei Kėdainių rajono savivaldybė. Remia parapijos “Caritas” organizacija, dekanato šeimos centras. VšĮ  aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime, kiekvieną vasarą organizuoja vasaros stovyklas vaikams ir paaugliams.


Nuotraukų galerija