Dvasininkai

Klebonas – kun. dek. Žydrūnas Paulauskas
(Gimimo data * Kunigystės šventimų data * Paskyrimo į parapiją data)
1971 08 03 * 1995 08 05 * 2023 08 02
mob.  8 686 53218
El. p. kedainiujuozapas@gmail.com

Altarista – kun. Virgilijus RUTKŪNAS
1968 09 08 * 1997 12 07 * 2012 12
8 347 60962

Vikaras – kun. Mindaugas ALEKNA
1976 10 18* 2002 11 24* 2016 10 28

8 347 60962

Vikaras – kun. Valdas ŠIDLAUSKAS  1979 03 31 * 2022  09 01

8 347 60962