Pastoracinė taryba

Pagrindinis pastoracinės tarybos uždavinys – talkinti klebonui sprendžiant aktualiausias parapijos
problemas bei klausimus, organizuojant renginius, šventes.
Nauja Šv. Juozapo parapijos Pastoracinė taryba sudaryta parapijoje pradėjus tarnauti klebonui, kun. Žydrūnui Paulauskui 2024 metų sausio mėnesį.
Pastoracinę tarybą sudaro:
Parapijos klebonas, kun. Žydrūnas Paulauskas, kun. Valdas Šidlauskas, kun. Mindaugas Alekna, kun. Virgilijus Rutkūnas, Kęstutis Variakojis, Ilona Kilienė, Dagnė Jucevičiūtė, Žydrė Pranevičiūtė, Lina Zakaravičienė, Regina Klebonienė, Lina Vaicekauskaitė, Jūratė Vaiginienė, Nijolė Čeidienė, Zita Kairaitytė, Aldona Jasutienė, Romas Ivanauskas, Jonas Šedbaras, Indrė Šimukauskienė, Vida Aksenavičienė, Rimvydas Juodis, Kornelija Juodienė, Viltara Dūdienė,  Rimantas Dūda, Stasė Albaitienė, Stasė Poviliūnienė.