Savanorystė

Daryti gera kitiems galime ne vien tada, kai turime pinigų. Savanorystė – tai būdas daryti gera, dovanojant savo laiką, dėmesį, meilę ir rūpestį kitiems. Savanoriškas darbas – tai dalinimasis savo prigimtinėmis ir išsiugdytomis dovanomis su kitais. Mūsų parapijoje galite savanoriauti šiose srityse:

Patarnavimas šv. Mišioms

Kviečiame berniukus nuo 7 m. ir vyresnius ateiti prieš šv. Mišias į zakristiją ir patarnauti šv. Mišioms. Jų metu reikia padėti kunigui, paruošti ir prinešti šv. Mišių indus, skambinti varpeliu, smilkyti ir kt. Patarnavimas šv. Mišioms yra ne tik darbas, bet labiau malda kartu su kunigu, buvimas arčiau Jėzaus, tikrai esančio Eucharistijoje – šv. Mišių duonoje. Patarnautojai gali pažinti kunigo gyvenimą iš arčiau ir neretai patys pasirenka dvasininko pašaukimo kelią.

Savanorystė „Caritas” centre

Mes tikime, kad yra žmonių, kuriems rūpi kiti ir yra pasiruošę padėti. Gal kartais susimąstai – norėtum padėti kitam, įgyti naujų įgūdžių, asmeninių idėjų realizavimo laisvę reaguojant į jautrias visuomenės problemas. Gerumas mus vienija. Nesvarbu, kiek tau metų, kokie tavo gebėjimai, mes tavęs laukiam penktadieniais nuo 11 iki 17 val. „Caritas” centre parapijos namuose: Didžioji g. 21, Kėdainiai; tel. 8 612 60595.

Savanorystė vaikų ir jaunimo centre

Kasdien į vaikų ir jaunimo centrą „Laiptai į viltį” ateina vaikai, norintys kartu žaisti, ruošti pamokas, dalyvauti išvykose, kartu giedoti chore, sportuoti ir daryti daugybę kitų įdomių dalykų. Jei norėtum skirti valandėlę savo laiko šiems vaikams, laukiame tavęs. Ypač kviečiame jaunimą – vyresnių klasių moksleivius ir studentus.