Visų dalyvavusių vardu, dėkojame lektoriams už šiuo laiku aktualią ir prasmingą paskaitą ir pasidalijimą savo patirtimi.