GRUODIS

Lapkričio 29 d. – pirmasis advento sekmadienis. Per Šv. Mišias bus šventinami kalėdaičiai. Kalėdaičių galima įsigyti parapijos raštinėje darbo dienomis 9.00 – 17.00, o savaitgaliais 9.00- 14.00 val.

2 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val. 18.00 val. Šv. Mišių nebus.

4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

6 d. – II advento sekmadienis. 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už Lietuvą ir Lietuvos žmones, kad Šv. Mergelė Marija atitolintų „Corono” virusą ir globotų bei lydėtų savo užtarimu pas Viešpatį Jėzų Kristų. Švč. M. Marija – melski už mus !!!

8 d. – Švč. M. Marijos Nekaltas Prasidėjimas. Švč. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

24 d. – KŪČIOS. Šv. Mišios, kurių metu laužysime kalėdaitį bus aukojamos 18.00 val. 22.00 val. bus aukojamos Piemenėlių Šv. Mišios.

Paberžės bažnyčioje Piemenėlių Šv. Mišios bus aukojamos 18.00 val., Surviliškio bažnyčioje – 20.00 val., Apytalaukio bažnyčioje – 20.00 val.

25 d. – Kristaus gimimas – KALĖDOS. 8.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios, kurių metu  bus šventinama prakartėlė. Šv. Mišios už parapiją, tikinčiuosius ir svečius dar bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val.

Paberžėje Kalėdų Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val., Surviliškio bažnyčioje – 10.00, Apytalaukio bažnyčioje – 12.00 val.

26 d. – II Kalėdų diena – Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.  Aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių nebus.

27 d. – sekmadienis. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už visus 2020 metais pakrikštytuosius ir jų šeimų narius.

31 d. – 18.00 val. bus aukojamos Padėkos Šv. Mišios už praeinančius metus.

Sausio 1 d –  Švč. Mergelė Marija – Dievo Gimdytoja (Naujieji metai). Šv. Mišios bus aukojamos tik 10.00 val.  Aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių nebus.