„Iš  praeities tavo sūnūs te stiprybę semia…”

Atsiliepdami į prezidentės kvietimą Vasario 16-ąją švęsti linksmai ir išradingai,  LSU Kėdainių “Aušros” progimnazijos mokiniai, aktyvūs Kėdainių Šv. Juozapo parapijos jaunimo grupės nariai,  sumanė pagerbti kovotojus už Lietuvos laisvę, aplankant mūsų rajono vietoves susijusias su nepriklausomybės kovomis.  Šiai idėjai pritarė nuolatiniai pagalbininkai ir rėmėjai:  Kėdainių dekanas kunigas Norbertas  Martinkus, mokytojos Marija Burneikienė, Ingrida Neliupšienė, Jūratė Vaiginienė, Ledina Marozienė ir Zita Kairaitytė. Vasario 15-osios popietę visi bendraminčiai išsiruošėme į žygį po Kėdainių rajoną.

Pirmiausiai sustojome Akademijos miestelyje, prie vandens bokšto, kuriame 1956 m. balandžio 1d. (Šv. Velykų proga), Dotnuvos I. Mičiūrino vidurinės mokyklos mokiniai Jonas Burnys, Aleksas Laniauskas, Laimutė Mackutė, Stasys Minkevičius, Ieva Navardauskaitė slapta iškėlė tautinę vėliavą. Po to nuvykome į Paberžę, kur Sukilėlių kalnelyje iškėlėme Lietuvos Trispalvę ir uždegėme žvakes,  pagerbdami 1863 – 1864 metų sukilimo vadus: kunigą Antaną Mackevičių (buvusį Paberžės kleboną), Zigmą Sierakauską ir Šv. Rapolą Kalinauską, taip pat visus šio krašto pasipriešinimo dalyvius.

Iš Paberžės nuvykome į Taučiūnų kaimą,  pagerbti  pirmąjį žuvusį Lietuvos kariuomenės kareivį Povilą Lukšį ir visus savanorius paguldžiusius galvas už Tėvynę. Sugiedoję Tautišką giesmę, pasukome į Dotnuvos g. kapines Kėdainiuose, kur ilsisi  Povilas Lukšys ir jo bendražygiai. Sukalbėdami Viešpaties Angelo maldą, padėkojome Dievui ir žmonėms už iškovotą laisvę.

Kėdainių senamiestyje, pagerbėme Joną Žemaitį – Vytautą, kuris tarpukariu savo karinę karjerą pradėjo Kėdainiuose,  pokariu tapo  okupuotos Lietuvos partizanų vadu ir ėjo Lietuvos prezidento pareigas (1949-1954m.).

Žygį baigėme Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje, tyliai apmąstydami tai, ką pamatėme, išgyvenome ir sužinojome. Dalindamiesi arbata, Valstybės gimtadienio tortu ir ateities planais, išsiskyrėme su viltimi, kad ateityje neteks kovoti su ginklu rankose.

Prašome žiūrėti daugiau…https://www.facebook.com/pg/Lietuvos-sporto-universiteto-K%C4%97daini%C5%B3-Au%C5%A1ros-progimnazija-513928318748945/photos/?tab=album&album_id=1403497866458648

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos informacija