Birželis

Gegužės 31 dieną švenčiame SEKMINES – Šv. Dvasios atsiuntimą.  Sekminių Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Prieš 12.00 val. Šv. Mišias bus einama Sekminių procesija.

Paberžės bažnyčioje Sekminių atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos gegužės 31 d. – sekmadienį – 10.30 val.

Birželio mėnuo yra skiriamas Jėzaus širdžiai. Birželinės pamaldos t.y. Jėzaus Širdies litanija bus giedama kiekvieną darbo dieną ( išskyrus pirmadienius), prieš vakarines Šv. Mišias – 17.40 val., šeštadieniais – 15.40 val. , sekmadieniais – 11.40 val.

3 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios už Šeimas Šv. Juozapo garbei bus aukojamos 12.00 val. Bus giedama Jėzaus Širdies litanija. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val.

5 d . – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

6 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją.

7 d. –  Švč. Trejybė ir TĖVO diena. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Tėvus bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus laiminami pamaldose dalyvaujantys Tėvai. Bažnyčios prieangyje bus galima užrašyti vardus tų, kuriuos norėsite minėti Šv. Mišių metu.

21 d. – Surviliškio bažnyčioje Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Šv. Mišios aukojamos 12.00 val.

24 d. – Šv. Jono Krikštytojo iškilmė. JONINĖS.  Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos tik 8.00 val.

28 d. – Apytalaukio bažnyčioje apaštalų Petro ir Povilo atlaidai. Šv. Mišios aukojamos 13.30 val.

Kiekvieną penktadienį 17.00 val. Šv. Sakramento adoracija. Po to 18.00 Šv. Mišios

 Liepos 16 dieną 18.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje, vyskupas Kęstutis Kėvalas jaunuoliams suteiks Sutvirtinimo Sakramentą.