Gavėnios rekolekcijos

Kovo 30-31 dienomis parapijos klebonas kunigas N. Martinkus pakvietė į gavėnios rekolekcijas, kad sustotume  ir pamąstytume, kad iš naujo  išgirstume Dievo žodį, kad  priimtume kiekvienam  skirtas dovanas ir jomis dalintumėmės su esančiais šalia.

Šeštadienį rinkomės į jau tradicine tapusią, šlovinimo popietę su Ruklos bendruomene, šventėme Eucharistiją ir dalyvavome vidinio išgydymo pamaldose,  kurias vedė kunigas A. Valkauskas. Kartu meldėsi kunigai N. Martinkus ir M. Alekna bei būrys užtarėjų iš Kauno, Jonavos ir Ruklos.

Sekmadienį rekolekcijas vedė kunigas Mindaugas Sabonis – arkivyskupo Teofilio Matulionio bylos postulatorius. Malonu, kad kunigas Mindaugas ne tik kantriai klausė išpažinčių, aiškino Dievo žodį, bet ir susitiko su parapijos jaunimu, kuriems papasakojo apie palaimintąjį Teofilių Matulionį.

Esame dėkingi Dievui ir žmonėms, kurių dėka galėjome pajusti Viešpaties prisilietimą, džiaugtis augančia bendruomene.

Parapijos informacija