Šėta

Didįjį Ketvirtadienį 18.00 val. – Paskutinės vakarienės mišios.
Didįjį Penktadienį 18.00 val. – Kristaus kančios pamaldos.
Didįjį Šeštadienį 20.00 val. – Velyknakčio pamaldos.
Šv. Velykų sekmadienis 8.00 val. – Viešpaties Prisikėlimas.
Balandžio 22 d., antroji Velykų diena. 12.00 val. Šv. Mišios

 Lančiūnava

Balandžio 19 d., Didįjį Penktadienį 16.00 val. Kryžiaus kelias ir Kristaus kančios pamaldos.
Balandžio 20 d., Didįjį Šeštadienį 17.30 val. Velyknakčio pamaldos.
Balandžio 21 d., Šv. Velykų sekmadienis 10.00 val. Viešpaties Prisikėlimas

Dotnuva

DIDŽIOJI SAVAITĖ
Pirmadienį, Antradienį, Trečiadienį
Šv. Mišios Aukojamos 10 val.
DIDYSIS KETVIRTADIENIS – PASKUTINĖS VAKARIENĖS
Šv. Mišios Aukojamos 19 Val.
DIDYSIS PENKTADIENIS – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS 19val.
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS – VELYKNAKTIS
Velykų Vigilijos pamaldos Ir Šv. Mišios 19 val.
Balandžio 21d. (Sekmadienis)
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS –V E L Y K O S
Šv. Mišios aukojamos:
Dotnuvos bažnyčioje – 8 val.
Šlapaberžės bažnyčioje – 10 val.
Balandžio 22 d. (pirmadienis) – VELYKŲ ANTROJI DIENA. Šv. Mišios 12 val.

Balandžio 28vd. – ATVELYKIS
Šv. Mišios Aukojamos 10 val.

Pajieslys

Didysis Ketvirtadienis  – Šv. Mišios 16:00 val.

Didysis Penktadienis –  Kryžiaus Išaukštinimo pamaldos 16:00 val.

Didysis Šeštadienis –  Kristaus Prisikėlimas (Ugnies, Vandens Šventinimas) 16:00 val.

Šv. Velykų Sekmadienį iškilmingos Kristaus Prisikėlimo Šv. Mišios 6:30 val.

Gudžiūnai

Didysis Ketvirtadienis. Šv. Mišios 17:00 val.

Didysis Penktadienis – Kryžiaus Išaukštinimo pamaldos 17:00 val.

Didysis Šeštadienis – Kristaus Prisikėlimas (Ugnies, Vandens Šventinimas) 17:30 val.

Šv. Velykų Sekmadienį iškilmingos Kristaus Prisikėlimo Šv. Mišios 8:30 val.

Krakės

 Didysis Ketvirtadienis –  Šv. Mišios 18:00.

Didysis Penktadienis – Kryžiaus Išaukštinimo pamaldos 18:00 val.
Didysis Šeštadienis –  Kristaus Prisikėlimas (Ugnies, Vandens Šventinimas) 19:00 val.

Šv. Velykų Sekmadienį iškilmingos Kristaus Prisikėlimo Šv. Mišios 10:00 val.

Labūnava

Didysis. Ketvirtadienis. Labūnavoje 15.00 val.,

Didysis. Penktadienis. Labūnava 15.00 val.,

Didysis. Šeštadienis. Labūnava 20.00 val.,

Velykų Šv. Mišios – Labūnava 7.00 val.,

Pagiriai

Didįjį Ketvirtadienį  – 19.00 val.

Didįjį Penktadienį – 19.00 val.

Didįjį Šeštadienį – 19.00 val.

Velykų Šv. Mišios – 8.00 val.

II Velykų Dieną   – 10.00 val.

Kėdainių Šv. Juozapo b.

Didysis Ketvirtadienis – 18.00 val.

Didysis Penktadienis – 18.00 val.

Didysis Šeštadienis – 18.00 val.

Velykų Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią – 8.00 val.

Kitos Šv. Mišios 10.00 val. Ir 12.00 val.

II Velykų dieną – 8.00, 10.00, 12.00 val.

 Paberžė

Didysis Penktadienis – 16.30 val.

Didysis Šeštadienis – 16.00 val.

Velykų Šv. Mišios – 8.00 val.

Surviliškis

Didysis Penktadienis – 18.00 val.

Didysis Šeštadienis – 18.00 val.

Velykų Šv. Mišios – 10.00 val.

Apytalaukis

 Didysis Penktadienis – 19.00 val.

Didysis Šeštadienis – 19.00 val.

Velykų Šv. Mišios 11.00 val.

 Kėdainių Šv. Jurgio b.

Didysis Ketvirtadienis – 18:00 val.

Didysis Penktadienis – 18:00 val.

Didysis Šeštadienis – 18.00 val.

Balandžio 21 d. (sekmadienį), pagrindinės VELYKŲ Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią

8.00 val.

Kitos Šv. Mišios 10.30 val.

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10.00 val.

 Šventybrastis

Atvelykio Šv. Mišios 10.00 val.

Josvainiai

Didysis Ketvirtadienis – 19.00 val.

Didysis Penktadienis –  19.00 val.

Didysis Šeštadienis 20.00 val.

Prisikėlimo Šv. Mišios – 7.00 val.

Velykų II dieną – 12.30 val.

Pernarava

Didysis Šestadienis -17.00 val.

Prisikėlimo Šv. Mišios – 9.00 val.

Velykų II dieną 11.00 val.

Šaravai

Velykų Šv.Mišios – 11.00 val.