1 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Vakare Šv. Mišių nebus.

3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

8 d. – Švč. M. Marijos Nekaltas Prasidėjimas. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

24 d. – Kūčios. Kūčių Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje 18.00 val., Labūnavos bažnyčioje – 17.00 val.,  22.00 val. – Piemenėlių Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje, Piemenėlių Šv. Mišios aptarnaujamose parapijose: Paberžėje – 18.00 val. Surviliškyje – 20.00 val. Apytalaukyje – 21.30 val.

25 d. – Viešpaties Gimimas – Kalėdos. Šv. Mišios Juozapo bažnyčioje – 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

25 d. – Paberžėje Kalėdų Šv. Mišios 8.00 val., Surviliškyje – 10.00 val., Apytalaukyje – 12.00 val., Labūnavoje – 13.30 val.

26 d. – II-oji Kalėdų diena. Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val., Paberžėje – 10.30, Surviliškyje – 12.00, Apytalaukyje – 13.30, Labūnavoje – 13.30 val.

31 d – 18.00 val. Padėkos Šv. Mišios už praeinančius metus.

Sausio 1 d. – Švč. M. Marija – Dievo Gimdytoja ( Naujieji Metai).

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Sinodo grupė pradėjo darbą. Svarstomos Kauno arkivyskupijos siūlomos temos, bandoma rasti sklaidos būdus bendruomenei, svarstyti, kalbėtis. Pirmasis susitikimas įvyko 2021 m. gruodžio 09 d. Kitas numatomas 2022 metų sausio 6 d. 18 val.

Dekanato raštinėje arba bažnyčioje nuo Adventinio vainiko, galite prisidegti Betliejaus ugnies.