1 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Vakare Šv. Mišių nebus.

3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

8 d. – Švč. M. Marijos Nekaltas Prasidėjimas. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

24 d. – Kūčios. Kūčių Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje 18.00 val., Labūnavos bažnyčioje – 17.00 val.,  22.00 val. – Piemenėlių Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje, Piemenėlių Šv. Mišios aptarnaujamose parapijose: Paberžėje – 18.00 val. Surviliškyje – 20.00 val. Apytalaukyje – 20.00 val.

25 d. – Viešpaties Gimimas – Kalėdos. Šv. Mišios Juozapo bažnyčioje – 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

25 d. – Paberžėje Kalėdų Šv. Mišios 8.00 val., Surviliškyje – 10.00 val., Apytalaukyje – 12.00 val., Labūnavoje – 13.30 val.

16 d. – II-oji Kalėdų diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių nebus.

31 d – 18.00 val. Padėkos Šv. Mišios už praeinančius metus.

Sausio 1 d. – Švč. M. Marija – Dievo Gimdytoja ( Naujieji Metai).