Lapkričio mėnesio skelbimai

Lapkritis

1 d. – Visų Šventųjų dieną – Šv. Mišios dar bus aukojamos 10.00, 12.00 ir 16.00 val. 16.00 va. Šv. Mišiose melsimės už visus palaidotus nuo praeitų metų Vėlinių iki šių metų Vėlinių.

2 d. – Mirusiųjų minėjimo diena – Vėlinės. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Taip pat tai yra pirmasis mėnesio trečiadienis, Šv. Mišiose melsimės už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

Paberžės bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos  – lapkričio 1 d. – 10.30 val., lapkričio 2 d. – 16.00 val.

Surviliškio bažnyčioje – lapkričio 1 d, – 12.00 val., lapkričio 2 d. – 15.00 val.

Apytalaukio bažnyčioje – abi dienas – 13.30 val.

3 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už visus mirusiuosius

4 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už visus mirusiuosius

5 d.  – 16 val. Šv. Mišiose melsimės už visus mirusiuosius

11.13 – 11.20 dienomis Vilniuje vyks Aušros vartų atlaidai. 12 d. Į Aušros Vartų atlaidus vyksta ir mūsų parapijos tikintieji. Užsirašyti galima tel. nr. 8 636 48855

12 d. – 15.00 val. vyks išgydymo pamaldos. dalyvaus kun. Arnoldas Valkauskas. Po Šv. Mišių VšĮ „Laiptai į Viltį” didžiojoje salėje vyks agapė ir pokalbiai su šeimomis ir apie šeimas. Dalyvaus Šeimos centro savanoriai.

13 d. – Pasaulinė vargstančiųjų diena. 12 val. Šv. Mišiose melsimės už visus vargstančiuosius.

16 d. – Švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos – Aušros vartų Motinos šventė.

20 d. – KRISTUS – Visatos Valdovas (Kristus Karalius). Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

22 d. – Šv. Cecilija kankinė – muzikantų ir choristų globėja.

27 d. – Advento pradžia. Prieš Šv. Mišias bus šventinami kalėdaičiai. Kalėdaičių bus galima įsigyti parapijos raštinėje. Po namus ar įstaigas kalėdaičiai nenešiojami ir jais neprekiaujama.

Kaip ir kiekvienais metais taip ir šiemet renkamos aukos parapijos ir kunigų seminarijos išlaikymui. Aukas prašome atnešti į zakristiją arba parapijos raštinę, nes yra vedama parapijos geradarių knyga. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

Šv. Mišios už bažnyčios ir parapijos geradarius yra aukojamos kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį 12 val.