1 d. – Visų Šventųjų iškilmė. Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 8.00, 10.00, 12.00 ir 16.00 valandomis. 16.00 val. Šv. Mišiose melsimės už visus praeitais metais palaidotus ( t.y. nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 1 d. ). Prieš visas Šv. Mišias bažnyčios prieangyje bus rašomi vardai tų, kuriuos Jūs norėsite minėti Šv. Mišių metu. Aptarnaujamose parapijose Šv. Mišios bus aukojamos sekančiai: Apytalaukio bažnyčioje – 13.30 val., Surviliškio bažnyčioje – 12.00 val., Paberžės bažnyčioje 10.30 val., Labūnavos bažnyčioje 13.30 ir 15.00 val. 15.00 val. Šv. Mišiose bus meldžiamasi už mirusius ir šventinamos kapų žvakės.

2 d. – Mirusiųjų minėjimas – VĖLINĖS. Šv. Mišios už mirusius Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 valandomis. 12.00 val. bažnyčioje bus einama gedulinė Vėlinių procesija. Prieš visas Šv. Mišias, bažnyčios prieangyje bus rašomi vardai tų, kuriuos Jūs norėsite minėti Šv. Mišių metu.

Aptarnaujamose parapijose Šv. Mišios už mirusius bus aukojamos sekančiai: Apytalaukio bažnyčioje 13.30 val., Surviliškio bažnyčioje – 15 val., Paberžės bažnyčioje – 16.00 val., Labūnavos bažnyčioje – 13.30 val.

Visą savaitę Šv. Mišių metu bus meldžiamasi už mirusiuosius.

3 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 8.00 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

6 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės i Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

7 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. Prieš Sumą t.y. nuo 11-12.00 val. – Švč. Sakramento adoracija. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją, bažnyčios ir parapijos rėmėjus ir geradarius, už mūsų kraštietę Adelę Dirsytę, ir aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

10-17 d. – Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos globos didieji atlaidai Aušros Vartuose.

21 d. – švęsime Kristaus Karaliaus iškilmę. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

28 d. – Advento pradžia. Šventinami kalėdaičiai. Kalėdaičių bus galima įsigyti parapijos raštinėje. Po namus ir įstaigas kalėdaičiai nebus nešiojami.

DĖMESIO !!!

Nuo spalio 24 dienos Labūnavos bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos 13.30 val.