Gegužės 11 dieną Šv. Juozapo bažnyčioje startavo Misijų savaitė. Tema „Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki”. Misijos buvo pradėtos šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas, kun. Žydrūnas Paulauskas. Įvesdamas misionierius į parapijos bažnyčią ir pristatydamas bendruomenei, klebonas prašė tikinčiuosius melstis už pašauktuosius į Viešpaties pjūtį. Mišias koncelebravo misionieriai iš Slovakijos kun. Rastislav ir kun. Peter. Po Evangelijos paskelbimo, kunigams misionieriams parapijos klebonas, palaiminęs juos bažnyčios užtariančiąja malda, įteikė kunigiškas stulas, kaip pasiuntinybės ir tarnavimo Dievo tautai ženklus.