Pirmasis susitikimas

Broliai vienuoliai redemptoristai savo svečiavimąsi Kėdainiuose pradėjo dalyvaudami Šeimų šventėje miesto parke. Buvo malonu matyti, kaip jie įsitraukė į šventės šurmulį, kalbino ir bendravo tiek su mažučiais, tiek ir su jų tėveliais. Žaidė įvairius žaidimus, dalino šypsenas ir balionėlius. Buvo graži bendrystė, kuri turėjo palikti šilumos kiekvieno su jais susitikusio širdyje:)

Antroji diena skirta moterims. Pirmoji frazė, kuri buvo ištarta, tai , kad moters pašaukimas būti MAMA. Klausėmės moterų išgyventų istorijų, įvairių patirčių,džiaugėmės laiminga jų pabaiga, nes kiekviena liudijanti moteris, paliesta Viešpaties, rado teisingus sprendimus ir buvo apdovanota laime džiaugtis gyvenimu. Pačios negalėjome patikėti kiek jėgų turi žmogus tikėjimo dėka. Liudytojai priminė, kad Moteris turi turėti ir jausti savo savivertę, jausti, kad Ji YRA mylima, reikalinga, tikėti šeima, priimti iššūkius ir pasitikėti Viešpačiu ir Mergele Marija. Liudytojai akcentavo, kad visos esame mylimos Viešpaties dukros, kad dėl jo ir jam gyvename ir turime suprasti, kad jei nebūtų mūsų, kuo taptų šis pasaulis. Kad MOTERIS yra svarbi bažnyčios gyvenime. Kiekviena iš mūsų, dalyvavusi susitikime, buvo palydėta šypsena, padrąsinančiu žodžiu ir padovanotu rožės žiedu.

Trečioji Misijų diena buvo skirta susitikimui su vyrais. Pokalbių dalyviai buvo raginami būti atvirais vienas kitam ir Viešpačiui, tarnauti ištikimai ir atverti širdį Jam, pasakyti NE, o gal ir TAIP, kad malda vestų teisingu keliu ir stiprintų pasirinktame kelyje….Liudytojai ir svečiai vienuoliai bandė pasakyti, kad santuoka tai dviguba vienuolija ir nėra taip lengva joje gyventi. Kiekvienas esame skirtingi ir umūs, todėl reikia pasitikėti Viešpačiu ir tvirtai žengti kartu koja kojon ir niekada nesigręžioti atgal, nekaltinti vienas kito, o tvirtai ir atsakingai pasitikėti it tikėti….

Keletas akimirkų…

Ketvirtoji diena. Misionieriai bendravo su policijos, priešgaisrinės tarnybos, šaulių, krašto apsaugos, savanorių pajėgų pareigūnais. Vakare susitiko su parapijos aktyvu.

Penktoji diena buvo skirta apmąstymams tyloje – adoruojant Švč. Sakramentą.

Susitikimas su rajono valdžios atstovais

Bendrystė su III – ojo amžiaus universiteto studentais, menininkais…

Šiltas susitikimas vyko su ligoninės ir poliklinikos darbuotojais tema ” Aliejus žaizdoms”. Po susitikimo palikome kiekvienas prie savo išgyvenimų ir patirčių. Tačiau viena buvo aišku, kad žaizdas gydome tiek vieni, tiek kiti….Ir visiems mums padeda Dievas.

Penktadienį bažnyčioje ir kiemelyje šurmuliavo jaunimas iš Šv. Juozapo parapijos ir svečiai iš Jonavos

Šeštadienį visos Motinos ir ne tik, buvo kviečiamos melstis už motinas Nepaliaujančios pagalbos Motinai, prašant jos užtarimo. Kiekvienas ir kiekviena turėjo savo intencijų prašyti mergelės Marijos malonių, nes brolis Rastislavas įspūdingai pristatė paveikslo sugrįžimo tikintiesiems istoriją, jos teikiamą malonių gausą prašantiems dvasinių dovanų. Kiekvienas galėjome įsigyti knygelę „Nepaliaujamos pagalbos MOTINA”. Mąstymai apie ikoną, maldos ir novenos”.

Su tema ” O kas po Misijų?” baigėme savaitę trukusius susitikimus su broliais iš Slovakijos. Sekmadienį visose Šv. Mišiose jie meldėsi už mūsų parapiją, mus tikinčiuosius, Misijų dalyvius ir pagalbininkus, visus tuos, kurie padėjo organizuojant renginius ir susitikimus.

Per savaitę, kiekvienas iš mūsų išgyvenome daug nenusakomų pojūčių, pajutome šiltų apkabinimų, jautrių žvilgsnių, išgirdome malonių padėkos ir pagyrimo žodžių, palaikymo ir supratimo akimirkų. Tai buvo stipri patirtis ir didžiulė mūsų parapijos ir kiekvieno iš mūsų kelionė su Viešpačiu ir link Jo…. Galime tvirtai pasakyti „LAIMINGAS ŽMOGUS, KURIS VIEŠPAČIU TIKI” JER 17,7

Misijų užbaigimo Sumos Šv. Mišias aukojo J. E. Kauno vyskupas Saulius Bužauskas, parapijos klebonas, kun. Žydrūnas Paulauskas ir kunigai svečiai. Po Šv. Mišių, šventoriuje ant kryžiaus, buvo pašventinta atminimo lenta parapijoje vykusioms Misijoms atminti.

DĖKOJAME VISIEMS PRISIDĖJUSIEMS MALDA IR PALAIKYMU. DIEVAS TE ATLYGINA JUMS UŽ JŪSŲ GERUMĄ, DĖMESINGUMĄ IR PARAMĄ GAUSIOMIS MALONĖMIS