RUGPJŪTIS

 2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį.  16 val. – Švč. Sakramento adoracija. 18 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

3 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10 ir 16 val.

4 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8, 10 ir 12 val. 12 val. Šv Mišios aukojamos už parapiją, parapijos ir bažnyčios geradarius, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

7 d.- pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8 ir 12 val. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei.

11 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8,10 ir 12 val. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už bažnyčios ir parapijos darbuotojus, pastoracinę tarybą, choristus, tikybos mokytojus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

14 d.16 val. „Gėlių kilimas“, skirtas Švč. Mergelei Marijai ( kilimų kūrimas iš gamtinių medžiagų). 17 val. adoracija. 18 val. Šv. Mišios į Šv. Juozapą už parapijos geradarius ir šeimas, skirtos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo šventei.

15 d. – ŽOLINĖ – Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų. Šv. Mišios aukojamos 8, 10 ir 12 val.  Po 12 val. Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje koncertuos, žaidimus praves Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis „JORIJA“, vadovė R. Lukminienė. 14 val. – agapė lauke (arbatų iš žolelių ruošimas, ragavimas, pasidalinimas žiniomis).

18 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8, 10 ir 12 val. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

18 d.Surviliškio bažnyčioje Šv. Roko atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 12 val.

22 d.- 18 val. Šv. Mišiose melsimės už Baltijos kelio dalyvius, minint 30-ąsias sukakties metines.

24 d. –  15 val. Vidinio išgydymo pamaldos su kun. Arnoldu Valkausku. 16 val. Šv. Mišios, asmeninė išpažintis ir agapė parapijos jaunimo centre.

25 d. – sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8,10 ir 12 val. 12 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, Šeimos ir Jaunimo centrų darbuotojus, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.

25 d.Apytalaukio bažnyčioje Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 13.30 val.

31 d.16 val. Šv. Mišios aukojamos už mokslo metus pradedančius mokytojus, mokinius ir jų tėvelius.