1 d. – Mokslo ir Žinių diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

3 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

4 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis. 10.00 val. Šv. Mišiose melsimės už mokslo metus pradedančius mokytojus, mokinius ir jų tėvelius. Kitos Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val.

7 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios už Šeimas Šv. Juozapo garbei bus aukojamos 12.00 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos tik 8.00 val.

7-15 dienomis – ŠILINĖS. Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje. Kėdainių dekanato diena Šiluvoje yra 13 diena. Norintys vykti į Šiluvą, kviečiami vykti rugsėjo 8 d. Teirautis tel. nr. 8 636 48855

11 d. – KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO atlaidai Surviliškio bažnyčioje. Šv. Mišios aukojamos 12.00 val.

11 d. – Šv. Juozapo bažnyčioje, minint Kėdainių miesto 650 – ies metų sukaktį, 12 .00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Kėdainių kraštą ir jo žmones. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 10.00 val.

18 d.Apytalaukio bažnyčioje Šv. Apaštalo Evangelisto Mato atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 13.30 val.

Iki Spalio 1 dienos registruojame vaikus I Šv. Komunijai , o jaunuolius nuo 15 metų Sutvirtinimo sakramentui priimti. Taip pat registruojame ir suaugusius, norinčius priimti šiuos sakramentus. Darbo dienomis, prašome užeiti į parapijos raštinę, o sekmadieniais po Šv. Mišių į zakristiją užpildyti anketą. Su savimi reikia turėti gimimo liudijimą ir krikšto pažymėjimą. Sutvirtinamiesiems ir I Šv. Komunijos pažymėjimą. Pirmasis susitikimas vyks spalio 2 dieną. Jis prasidės 10 val. Šv. Mišiomis. Po Šv. Mišių, parapijos jaunimo centro salėje ( Didžioji g. 21, einant iš Didžiosios gatvės arba eiti pro šventorių į kiemelyje esantį pastatą), vyks tėvelių susirinkimas. Dalyvavimas būtinas.

Kiekvieną penktadienį 17 val. Švč. Sakramento adoracija