Šv. Juozapo parapijos Šeimos centro stovykla „Ieškojimai“

Rugsėjo 27 d.- spalio 03 d. parapijoje vyko šeimų stovykla. Stovykloje dalyvavo Kauno arkivyskupijos savanoriai, ruošiantys sužadėtinius priimti Santuokos sakramentą, sužadėtinių poros, vaikų dienos centro vaikai,  jaunos šeimos iš  bendruomenės socialinio centro, šeimos iš parapijos.

Visą savaitę turėjome užsiėmimus: psichologės V.Blaževičienės  paskaitą  „Kokybiški bendravimo ir bendradarbiavimo aspektai“ , edukacijas: „Menas iš gamtos“, „Mažųjų bitučių didieji stebuklai“ , ekskursiją „Kėdainių miesto istorijos paslaptys“, kurią vedė A.Pečiulytė. Bene didžiausią įspūdį paliko  paskutinė stovyklos diena – išvyka į Trakų rajoną pas Alpakas.

Visos dienos prabėgo greitai ir turiningai. Gal būt kiekvienas kažkurioje dienoje atrado kažką naujo, negirdėto , įdomaus. Visi išsiskyrėme su viltimi , kad būtinai susitiksime vėliau su naujomis idėjomis naujiems darbams.