SAUSIS

1 d. – Švč. Mergelė Marija – Dievo Gimdytoja.  Maldos už taiką diena. Šv. Mišios bus aukojamos tik 10.00 val.

2 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už šeimas ŠV. Juozapo garbei.

4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Melsimės į Švč. Jėzaus Širdį.  17.00 val. Švč. Sakramento adoracija. 18.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. 10.00 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją. 16.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už rėmėjus. Po Šv. Mišių-padėkos popietė jaunimo centro salėje.

6 d. – Viešpaties Apsireiškimas – TRYS KARALIAI.  Per visas Šv. Mišias 8.00, 10,00 ir 12.00 val. bus šventinama auksas, smilkalai ir mira. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius , mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

13 d. – KRISTAUS KRIKŠTAS. Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos darbuotojus ir žvakučių aukotojų intencijomis.

20 d. – II eilinis sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, Šiluvos Dievo Motinos draugiją, moteris adoruotojas ir žvakučių aukotojų intencijomis.

27 d. – III eilinis sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už parapiją, Jaunimo ir Šeimos centrų darbuotojus, Caritas organizaciją ir žvakučių aukotojų intencijomis.

Kiekvieną penktadienį prieš vakarines Šv. Mišias t.y.  17.00 val.  – Švč. Sakramento adoracija.