2019 m. gruodžio 14 d.

Programa

15.00  Šlovinimas. Parapijos jaunimo grupė.

15.30 Susitaikinimo sakramentas.  Užtarimo malda. Kunigas N. Martinkus

16.00 Šv. Mišios

17.00 Diskusija „Savanorystė ar tarnystė”. Dalijimasis jaunimo veiklos patirtimi“. Jonavos Šv. Jokūbo parapijos jaunimo grupė.

Agapė

 

 

Organizatoriai: klebonas ir  parapijos  jaunimo   grupė