2020-07-10 Šv. Juozapo parapijos „Caritas“ būstinėje lankėsi VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Psichikos sveikatos skyriaus socialinė darbuotoja Lina Dubauskienė ir bendrosios praktikos slaugytoja Danutė Šilkaitienė.  Tądien maisto davinių pasiimti susirinkusiems asmenims anonimiškai ir nemokamai buvo atliekami atrankiniai greitieji ŽIV, Hepatitų C, B, sifilio testai. Paslaugos teikiamos vykdant Kėdainių rajono savivaldybės ir VšĮ Kėdainių PSPC projekto ,,Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone“ veiklas. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.kedainiupspc.lt/2020/02/11/apie-paslaugu-teikimo-galimybes-informacija-ir-telefonu/?fbclid=IwAR1E6QWsJp4ZExzBi0RnEKSGfSkYfHMQvawSzO2bB8Zzq2DMyj1Uc8CJjBE