Balandžio 3 dieną Kėdainių dekanato kunigai rinkosi į Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčią. 12 val. buvo aukojamos Šv. Mišios už Šeimas, prašant Šv. Juozapo užtarimo. Šv. Mišiose kartu meldėsi ir Kauno arkivyskupijos Caritas atstovai. Liturgijoje homiliją sakė Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius diakonas Arūnas Kučikas. Komentuodamas Emauso mokinių istoriją, skaitomą tos dienos evangelijoje, diakonas kalbėjo apie krikščionių mokinystę, kuri rodo, kad jei keliausime gyvenimo keliu kartu su kitais, dalindamiesi su jais savo tikėjimu, abejonėmis ir klausimais, Viešpats eidamas kartu kartu pasiūlys perspektyvą, kryptį, prasmę ir palaikymą. Baigdamas homiliją diakonas Arūnas kalbėjo, kad Dievas visada gali iš tamsos išgauti šviesą. Dekanato kunigų susirinkimas tęsėsi parapijos salėje, aptariant Caritas organizacijai rūpimus klausimus: kaip galime veikti kartu, kad tai būtų adekvatu esamai situacijai? Ir ką tokiomis sąlygomis galime padaryti kartu? Kaip aiškiau komunikuoti apie Caritas ir karitatyvinę veiklą? Koks lūkestis vyskupijos Caritas ir dekanato Caritas kolegoms? Visais šiais klausimais pasisakė susirinkime dalyvavę kunigai. Jie išsakė savo lūkesčius, problemas, dalinosi ir džiaugsmais. Ne visos parapijos yra vienodo lygio. Todėl ir problemos visur skirtingos. Tačiau visi priėjo vieningos nuomonės, kad jei aplink save matysime daugiau gėrio, pasaulis bus tikrai geresnis. Nes Caritas yra MEILĖ. O žodyje MEILĖ telpa labai daug – ir bėdos, ir laimė, ir džiaugsmas, ir liūdesys. Bendrystės džiaugsmas buvo pratęstas prie agapės stalo.