2000 m. balandžio 30 d. paskelbęs seserį Faustiną šventąja, popiežius Jonas Paulius II įsteigė Gailestingumo šventę visai Bažnyčia„Trokštu, – kalbėjo šv. Faustinai Jėzus, – kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis ir užuovėja visoms sieloms, o ypač vargšams nusidėjėliams. Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo gelmės, išlieju visą jūrą malonių sieloms…“ (Dien., 699)

Šv. Juozapo parapijos jaunimas Atvelykio sekmadienį dėkojo Jėzui už Jo Kančią ir Auką, Šv. Mišiose šlovindami Viešpatį giesme, meldė Gailestingumo malonių sau, savo šeimoms, parapijos kunigams ir bendruomenei, adoruodami Švč. Sakramentą ir kalbėdami Gailestingumo vainikėlį.

Tad būkime gailestingi, „kaip ir mūsų Tėvas gailestingas“. (pgl Lk 6,36).