Studijuoti į Romą išvykstantis kun. Martynas Povylaitis: bent vienu milimetru arčiau Dievo | Kėdainių mugė