Birželio mėnuo yra skiriamas Švč. Jėzaus Širdžiai. Visą birželio mėnesį bus giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija. Darbo dienomis ( išskyrus pirmadienius) – 17.30 val., šeštadieniais – 15.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.

1 d. – Pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios už Šeimas Šv. Juozapo garbei bus aukojamos 12.00 val. Kitos Šv. Mišios tik 8.00 val.

3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių. 18.00 val. Šv. Mišios vaikai priims I Šv. Komuniją.

4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. M. Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

5 d. – Šv. Dvasios Atsiuntimas – SEKMINĖS. Tėvo diena. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Tėvus bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus laiminamipamaldose dalyvaujantys Tėvai. Prieš visas Šv. Mišias, bažnyčios prieangyje, bus galima užrašyti tas intencijas, kuriomis Jūs norėsite melstis Šv. Mišių metu. Visą savaitę po Tėvo dienos, Šv. Mišiose melsimės už mirusius Tėvus. 11.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

Po 12.00 val. Šv. Mišių – krikščioniškos grupės „ARTI“ koncertas.

Aptarnaujamose parapijose Tėvo dienos Šv. Mišios bus aukojamos įprasta sekmadienio tvarka.

5 d. – Sekminių atlaidai Paberžės Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

Šv. Mišios bus aukojamos 10.30 val. Po Šv. Mišių – koncertas bažnyčios šventoriuje.

12 d. – Švč. Trejybė. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

12 d. – Surviliškio bažnyčioje vaikai priims I Šv. Komuniją.

14 d. – Gedulo ir Vilties diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

18 d. – Surviliškio bažnyčioje 12.00 val.  bus aukojamos Šv. Mišios, minint 245 metų pirmosios Surviliškio parapinės mokyklos sukaktį. Šventės dieną, mokykloje vyks įvairūs susitikimai, piešinių paroda.

19 d. – Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas – DEVINTINĖS. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

23 d. – 18.00 val. Paberžėje bus aukojamos Šv. Mišios.

24 d. – Šv. Jonas Krikštytojas. Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos TIK 10.00 val.

26 d. – sekmadienį, vėl visi kviečiami į Paberžę. Vyks pirmasis šio sezono Tarptautinio Paberžės muzikos festivalio , skirto Tėvo Stanislovo atminimui, renginys. Jis prasidės Šv. Mišiomis 17 val., kurias aukos Kėdainių dekanas, kun. Norbertas Martinkus. O 18 val. rengiamas naujų idėjų kamerinio orkestro NICO koncertas.

26 d. – Surviliškio bažnyčioje – Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.

26 d. – Apytalaukio bažnyčioje  – Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 13.30 val.