Advento rekolekcijos Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje

Gruodžio 1-ą dieną Šv. Juozapo parapijoje vyko rekolekcijos. Apie maldą kalbėjo dekanas, kunigas kun. Norbertas Martinkus. Jaunimas diskutavo apie problemas iškylančias tikėjimo kelyje, ieškojo sprendimo būdų,  klausėsi bendraamžių liudijimų. Carito ir šeimos centrų vadovės papasakojo apie bendruomenės veiklą, kvietė jaunus žmones aktyviai dalyvauti parapijos gyvenime.

Išgėrę arbatos ir pasidaliję įspūdžiais visi rinkosi bažnyčioje, kartu su svečiais iš Ruklos, Ukmergės ir Kauno šlovinti Viešpatį giesme. Išpažinčių klausė ir Šv. Mišias aukojo kunigai: Kazimieras Gražulis, Norbertas Martinkus, Mindaugas Alekna ir Arnoldas Valkauskas, kuris vadovavo vidinio išgydymo pamaldoms. Rekolekcijų dalyviai dėkoja Dievui, patarnavusiems kunigams, užtarėjams, šlovintojams  už patirtas malones, laukia naujų susitikimų maldos bendrystėje.

Parapijos informacija