BALANDIS

3 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 12.00 val. 12.00 val. šv. Mišios aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Šv. Mišias transliuos Marijos radijas.

5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Meldžiamės į Švč. Jėzaus Širdį. Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, 17.30 val. einamas Kryžiaus kelias. 18.00 val. Šv. Mišios aukojamos aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių.

6 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. Meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

7 d. – V gavėnios sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius, mūsų kraštietę Adelę Dirsytę ir žvakučių aukotojų intencijomis.

12 d. – 17.00 val. Švč. Sakramento adoracija, 17.30 val. einamas Kryžiaus kelias kelias.

14 d. – Viešpaties kančios – VERBŲ sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus šventinamos verbos. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 12.00 val.

Nuo balandžio 15 d. iki 20 d. – Didžioji savaitė.

16 d. – Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18.00 val.

17 d. – Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 val. Melsimės už dvasinius pašaukimus.

18 d. – Didysis Ketvirtadienis.  8.00 – 9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija. 18.00 val. Didžiojo Ketvirtadienio liturginės apeigos.

19 d. – Didysis Penktadienis. 8.00 – 9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija. 17.00 val. einamas Kryžiaus kelias.18.00 val. Didžiojo Penktadienio liturginės apeigos. Paberžėje Didžiojo Penktadienio liturginės apeigos vyks 16.30 val., Surviliškyje – 18.00 val., o Apytalaukyje – 19.00 valandomis.

20 d. –Didysis Šeštadienis. 8.00 – 9.00 val. klausomos išpažintys ir dalijama Komunija. 18.00 val. Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos. Paberžėje Didžiojo Šeštadienio liturginės apeigos vyks 16.00 val., Surviliškyje – 18.00 val., o Apytalaukyje – 19.00 valandomis.

21 d. – Kristaus Prisikėlimas – VELYKOS. Iškilmingos Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią bus aukojamos 8.00 val. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 12.00 val.

21 d. – Paberžėje Iškilmingos Prisikėlimo Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 val., Surviliškyje – 10 val., Apytalaukyje – 11.00 val.

Nuo 21 d. 8.00 val. ryto iki 22 d. 8.00 val. ryto vyks nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija. Meldžiame naujų  pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.

22 d. – II Velykų diena. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 10.00 val. melsimės už buvusį parapijos kunigą Aleksandrą Počiulpį, minint 30 d.p.m.

Aptarnaujamose parapijose II Velykų dieną Šv. Mišių nebus.

28 d. – ATVELYKIS. Dievo Gailestingumo šventė ir Pasaulinė Gyvybės diena. Tą pačią dieną dieną minėsime ir Kėdainių dekanato jaunimo dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Gyvybės dovaną.