Kun. Aleksandro Počiulpio laidotuvės vyks kovo 22 d. 12 val. Velionį laidosime Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje.