BIRŽELIS

Birželio mėnuo yra skiriamas Švč. Jėzaus Širdžiai. Švč. Jėzaus Širdies litanija bus giedama darbo dienomis ( išskyrus pirmadienius) 18.00 val. Šv. Mišiose, šeštadieniais – 10.00 ir 16.00 val. Šv. Mišiose, sekmadieniais – 10.00 ir 12.00 val. Šv. Mišiose.

1. d. – pirmasis mėnesio šeštadienis. meldžiamės į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Mišios bus aukojamos 10.00 ir 16.00 val.

2 d. – ŠEŠTINĖS. TĖVO diena. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Per visas Šv. Mišias bus laiminami jose dalyvaujantys Tėvai. Prie visas Šv. Mišias bažnyčios prieangyje bus rašomi vardą tų, už kuriuos melsimės Jūsų pasirinktų Šv. Mišių metu.

2 d. – Paberžėje 10.30 val. Šv. Mišiose ir po jų giedos ir koncertuos Kauno Stasio Lozoraičio senjorų akademijos mišrus choras GIMTINĖ”, vad. Rimantas Vaičekonis. Aptarnaujamose parapijose Šv. Mišių etu bus laiminami Tėvai. 

5 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 12.00 val. Šv. Mišios bus aukojamos už Šeimas Šv. Juozapo garbei. Kitos Šv. Mišios bus aukojamos 8.00 ir 18. 00 val.

7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Mišios aukotojų intencijomis iš aukų dėžučių bus aukojamos 18.00 val.

9 d. – Šv. Dvasios atsiuntimas – SEKMINĖS. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. 

9 d. – Paberžėje Sekminių atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 10.30 val.

15 d. – 12.15 val. bus aukojamos Šv. Mišios už „Atžalyno” gimnaziją, minint 75-ąsias metines.

16 d. – Švč. Trejybė. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

16 d. – Paberžėje Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai. Šv. Mišios už parapiją bus aukojamos 16.00 val. Po Šv. Mišių Liudo Mikalausko koncertas.

22 d. – 15.00 val. parapijos Atsinaujinimo diena ir Vidinio išgydymo pamaldos. Jose dalyvaus kun. Arnoldas Valkauskas.

22 d. – 15-17 val. Paberžėje Šv. Mišias aukos vienuoliai kapucinai.

23 d. – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – DEVINTINĖS. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.

23 d. – 12.00 val. Surviliškio bažnyčioje Jono Krikštytojo atlaidai.

24 d. – Šv. Jono Krikštytojo Gimimas. Šv. Mišios Šv. Juozapo bažnyčioje vyks 10.00 ir 12.00 val.

30 d. – 13.30 Apytalaukio bažnyčioje apaštalų Petro ir Povilo atlaidai.

Kiekvieną penktadienį nuo 16.00 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Ji tęsiasi iki 18.00 val. Šv. Mišių.