Gegužės 17 ir 18 dienomis Kėdainių Šv.Juozapo parapijoje 30 vaikų grupė priėmė Atgailos sakramentą ir Pirmąją Komuniją.

Šv.Mišių pradžioje tėveliai laimino savo vaikučius. Gailesčio aktą, visuotinę ir padėkos maldą po Komunijos skaitė vaikai, o skaitinius – jų tėvai. Parapijos klebonas N.Martinkus priminė tėveliams, kad tikėjimo kelionė nesibaigia sakramentų priėmimu, kvietė visus dažniau dalyvauti Šv.Mišiose ir būti aktyvesniais parapijiečiais.

Po Šv.Mišių vaikams buvo įteikti pažymėjimai ir ženkliukai su Eucharistijos simboliu. Šv. Mišių metu giedojo jaunuoliai šiais metais priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

Parapijos informacija